Followers

Friday, July 10, 2009

siapakah 72 puak yang tersesat

Ahli sunnah wal jamaah


Pengertian Sunnah ialah Sunnah Rasulullah s.a.w., pengertian Jemaah ialah kumpulan Sahabat dan Tabien yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada al-Quran, al-Sunnah dan pendapat para Sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Mazhab-mazhab Fekah ialah aliran hukum Syarak yang sah didasarkan di atas tafsiran tertentu terhadap nas-nas Syarak oleh ulama Mujtahidin mengikut kaedah Istinbat yang muktabar. Majlis tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab tertentu. Di dalam Mazhab mana pun yang jelas dan nyata pendapat mereka itu dari kitab Allah atau Sunnah Rasulnya atau Jemaah Sahabat Rasulullah s.a.w. maka Majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun Mazhab-mazhab ssperti Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali pada pandangan rasmi Majlis adalah terhitung di dalam Mazhab-mazhab yang muktabar yang tergolong di dalam istilah Ahli Sunnah Wal Jemaah. Majlis Agama Islam Perlis memang berpandukan kepada Mazhab itu dan mengambil pendapat-pendapat mereka yang ada alasan daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Jemaah Sahabat Rasulullah s.a.w. Pengertian ini berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah

GARIS PANDUAN AQIDAH ASY’ARIYYAH

Secara garis besar aqidah asy’ari yang juga merupakan aqidah ahlussunnah wal jama’ah adalah meyakini bahwa Allah ta’ala maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, Allah bukanlah benda yang boleh digambarkan, dan juga bukan benda yang berbentuk dan berukuran. Allah tidak serupa dengan sesuatupun dari makhluk-Nya (laysa kamitslihi syai’). Allah ada dan tidak ada permulaan atau penghabisan bagi kewujudan-Nya, Allah maha kuasa dan tidak ada yang melemahkan-Nya, serta Allah tidak diliputi arah. Allah ada sebelum menciptakan tempat tanpa tempat, Allah wujud setelah menciptakan tempat dan tanpa bertempat. tidak boleh ditanyakan tentangnya bila, dimana dan bagaimana ada-Nya. Allah ada tanpa terikat oleh masa dan tempat. Maha suci Allah dari bentuk (batasan), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar dan anggota badan yang kecil. Allah tidak diliputi satu arah atau enam arah penjuru. Allah tidak seperti makhluk-Nya. Allah maha suci dari duduk, bersentuhan, bersemayam, menyatu dengan makhluk-Nya, berpindah-pindah dan sifat-sifat makhluk lainnya. Allah tidak terjangkau oleh fikiran dan tidak terbayang dalam ingatan, kerana apapun yang terbayang dalam benakmu maka Allah tidak seperti itu. Allah maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar dan maha melihat. Allah berbicara dengan kalam-Nya yang azali sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain juga azali, kerana Allah berbeza dengan semua makhluk-Nya dalam dzat, sifat dan perbuatan-Nya. Barang siapa menyifati Allah dengan sifat makhluknya sungguh dia telah kafir. Allah yang telah menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan-Nya, Alah juga yang menentukan rezeki dan ajal mereka. Tidak ada yang boleh menolak ketentuan-Nya dan tidak ada yang boleh menghalangi pemberian-Nya. Allah berbuat dalam kerajaan-Nya ini apa yang Allah kehendaki. Allah tidak ditanya perihal perbuatan-Nya melainkan hamba-Nyalah yang akan diminta dipertanggungjawakan atas segala perbuatan-Nya. Apa yang Allah kehendaki pasti terlaksana dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah bersifat dengan kesempurnaan yang pantas bagi-Nya dan Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan penghulu para rasul. Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah ke muka bumi ini untuk semua penduduk bumi, jin maupun manusia. Nabi Muhammad jujur dalam setiap apa yang disampaikannya.


KAUM YANG SESAT LAGI MENYESATKAN


Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : " Umatku akan berpecah hingga menjadi tujuh puluh
tiga ( 73 ) puak, hanya satu puak yang terselamat, manakala yang lain semuanya binasa. Sewaktu
di tanya : " Siapakah yang terselamat itu ? " Baginda menjawab " Itulah Ahlus Sunnah Wal Jamaah
" Di tanya lagi ; " Apakah Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu ? " Baginda bersabda ; " Perjalananku hari
ini dan para sahabatku ".
Kita sebagai orang awam tertanya-tanya siapakah 72 puak yang tersesat itu. Adakah kita termasuk
di dalam salah satu puak yang tersesat itu ?. Untuk lebih berwaspada supaya kita tidak termasuk
di dalam puak-puak yang tersesat itu, di sini dibentangkan serba ringkas antara puak-puak yang
tersesat tersebut, sepertimana yang telah dijelaskan oleh Syeikh Daud Al-Fatani dalam bukunya
Manhalush Shafi antaranya :-
Puak-puak yang Tersesat dalam Bab Syariat.
Puak-puak yang tersesat dalam bab Syariat ini ialah, golongan yang menambah-nambahkan atau
mengurangkan sesuatu perkara dalam bab ibadat dan hukum hakam, tanpa mempunyai sandaran
dan asal usul yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah s.a.w ataupun dari perbuatan
sahabat-sahabat Nabi yang muktabar, samada perbuatan itu wajib, haram, sunat, makruh ataupun
harus. Kemudian perbuatan dan amalan tersebut diamalkan pada diri, keluarga dan masyarakat.
Perkara dan amalan tersebut di kenali dengan Istilah syarak sebagai Bidaah Dholalah yang
Karohah dan Bidaah Dholalah Yang Haram yang mesti di jauhi oleh setiap orang Islam.
Puak-Puak yang Teresat dalam Bab Akidah.
Terdapat 72 puak yang tersesat dalam bab Akidah ini, kerana pegangan dan kepercayaan mereka
terang-terang bercanggah dengan pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah serta apa yang telah di
bawa oleh Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabat baginda. Antara kumpulan-kumpulan tersebut
ialah :-
1. Kaum Rafidhiyah - 12 puak.
Kesesatan puak-puak ini dalam bab akidah berlaku kerana pegangan dan kepercayaan mereka
jelas bercanggah sama sekali dengan pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah walaupun mereka
masih mengaku bahawa mereka terdiri daripada orang-orang Islam. Antara pegangan mereka
ialah :
i. Mereka berittikad bahawa Saidina Ali k.w.h akan turun dari langit pada suatu hari nanti dengan
rupa awan ketuhanan lalu berupa dengan seorang manusia, maka beliau akan melakukan
beberapa pekerjaan yang dibangsakan kepada sifat ketuhanan. Setelah itu beliau akan naik semula
ke langit.
ii. Mereka juga berpegang bahawa Malaikat jibrail telah tersalah memberi wahyu kepada Nabi
Muhammad, sedangkan sebenarnya wahyu tersebut adalah untuk Saidina Ali k.w.h
iii. Mereka juga percaya bahawa Nabi Muhammad s.a.w dan Saidina Ali k.w.h bekerjasama dan
bersyarikat dalam melakukan pekerjaan keNabian.
iv. Mereka juga mendakwa bahawa jawatan khalifah itu hanyalah khusus kepada Saidina Ali
k.w.h sahaja. Oleh itu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Osman sentiasa berada dalam
kafir kerana menerima dan menjawat jawatan Khalifah Rasulullah s.a.w. Mereka juga mengkeji
dan menyumpah sahabat-sahabat agung Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabat lain yang tidak
seketurunan atau sebangsa dengan Saidina Ali k.w.h
v. Mereka percaya bahawa apabila telah keluar roh dari seseorang anak Adam ( mati ), maka roh
orang yang mati itu akan masuk pula ke dalam jasad orang lain dengan nama dan rupa yang lain
atau serupa.
vi. Mereka juga mendakwa bahawa Saidina Ali k.w.h juga akan kembali hidup semula di akhir
zaman sebelum berlakunya hari Kiamat. Beliau akan datang dan menghukum semua musuhmusuhnya,
tempat beliau sekarang ialah di awan. Bunyi guruh dan kilat itu adalah suara cemeti
Saidina Ali k.w.h.
vii. Mereka percaya bahawa kadang-kadang zat Allah akan zahir dalam rupa bentuk manusia,
maka ketika itu dinamakan zat tersebut sebagai Nabi atau Imam, lalu mengajak manusia kepada
agama Islam yang lurus. Jika zat Allah tidak zahir secara demikian sudah tentulah semua manusia
akan tersesat. Mereka juga percaya bahawa zat Allah itu boleh menjelma dan masuk kedalam
sesuatu lalu sebati dengan benda tersebut.

2. Kaum Jabariah - 12 Puak.
Puak-puak Jabariah ini juga terkeluar daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Antara ittikad dan
pegangan puak-puak ini, antaranya ialah :-
i. Keimanan, ketaatan dan kekufuran serta maksiat adalah semata-mata daripada Allah. Manusia
tidak mempunyai daya upaya dan ikhtiar apa-apa kerana semuanya telah ditentukan oleh Allah.
Oleh itu Semua hamba Allah ( manusia ) digugurkan daripada taklif syarak. ( kewajipan bagi
melaksanakan sesuatu perintah Allah )
ii. Mereka juga mendakwa dan percaya setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tidak
akan mendapat sesuatu kebajikan dan pahala, begitu juga perbuatan jahat dan maksiat yang
dilakukan oleh manusia, juga tidak mendatangkan apa-apa dosa dan tidak akan mendapat apaapa
siksaan di Akhirat kelak.
iii. Bertafakkur ( bermeditasi ) itu adalah lebih baik daripada segala ibadat samada ibadat yang
fardhu atau sunat.
iv. Sesiapa yang menjadi kekasih Allah dan bersih jiwanya daripada segala hawa nafsu yang jahat
serta beliau mempunyai ilmu yang tinggi, maka pada ketika itu beliau tidak perlu lagi melakukan
apa-apa amal ibadat.
v. Orang-orang kafir dan orang-orang yang sentiasa melakukan maksiat tidak akan di tanya serta
di soal di hari Akhirat kelak , kerana segala perbuatan mereka itu adalah atas kehendak Allah.
vi. Bahawa Allah tidak akan menyeksa hamba-hambanya, kerana jika Allah menyeksa hambahambanya
juga, maka Allah itu adalah zalim, sedangkan Allah bersifat maha Adil.
vii. Allah akan menghidupkan orang-orang yang kafir dan yang melakukan maksiat di dalam
neraka, selepas itu Allah akan mematikan mereka dan tidak akan dihidupkan lagi buat selamalamanya.
viii. Apabila Allah telah selesai menjadikan segala mahkluknya maka Allah akan beristirehat,
maka tiap-tiap perkara itu akan zahir dan wujud dengan sendirinya bila tiba waktu dan masa
yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada kena mengena dengan kudrat dan iradat Allah
lagi.
ix. Semua harta di dunia ini adalah kepunyaan bersama semua manusia dan halal bagi sesiapa
mengambilnya (mencurinya ) dan tuannya yang sah tidak berhak mencegah orang lain daripada
mengambil harta benda mereka.
x. Apabila seseorang itu terasa hendak melakukan sesuatu samada perkara-perkara kebajikan
ataupun perkara yang jahat dan maksiat, maka hendaklah beliau segera melakukan perbuatan
tersebut, kerana ianya merupakan wahyu daripada Allah yang telah dicampakkan ke dalam
hatinya oleh Allah.
xi. Semua kewajipan dan kefardhuan yang diwajibkan oleh Allah itu boleh dilaksanakan jika
seseorang itu rajin dan boleh juga ditinggalkan jika seseorang itu merasa malas.
xii. Segala perintah Allah itu perlu dilakukan sekali sahaja dan tidak payah lagi di ulang-ulang
46
xiii. Untuk menjadi seorang muslim hanya memadai dengan mengucap dua khalimah syahadat
dan tidak perlu melakukan kewajipan-kewajipan yang lain.

3. Kaum Kharijiah. - 12 Puak.
Antara fahaman dan pegangan puak-puak Kharijiah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang
sebenar, antaranya ialah :-
i. Bahawa yang menjadikan kebaikan itu adalah Allah dan yang menyebabkan kejahatan itu
adalah daripada usaha dan ikhtiar manusia sendiri. Mereka juga menghukum kafir ke atas orangorang
Islam yang melakukan dosa-dosa besar.
ii. Bahawa Zakat itu tidak diwajibkan ke atas umat Islam, oleh itu mereka boleh menghimpunkan
harta sebanyak mana yang mereka sukai walau dengan apa cara sekalipun. Zakat juga tidak harus
diberikan kepada sesiapa pun kerana kita tidak tahu adakah mereka itu Islam ataupun kafir.
iii. Bahawa Allah akan menghimpunkan semua dosa-dosa Syirik Jali dan tidak perlu mengucap
dua khalimah syahadah untuk kembali kepada Islam.
iv. Tidak wajib berimam dengan perkara-perkara yang Ghaib seperti malaikat, dosa dan pahala,
hari khiamat dan sebagainya.
v. Allah tidak akan menghukum mahkluknya dengan sesuatu hukuman.
vi. Matahari, bulan, bintang dan cakrawala di angkasa bukan sebahagian daripada mahkluk Allah.
vii. Semua orang perempuan itu merupakan perhiasan kepada orang lelaki, oleh itu boleh
melakukan persetubuhan sebelum berkahwin dengan mana-mana perempuan yang disukainya.
viii. Saidina Ali k.w.h itu merupakan seorang kafir dan hanya Saidina Umar dan Abu Bakar sahaja yang Islam.

4. Kaum Qadariah. - 12 Puak.
Antara pegangan dan pegangan Ittikad mereka yang menyeleweng ialah ;-
i. Segala usaha dan ikhtiar, cita-cita dan doa-doa manusia akan memberi kesan dengan sendirinya,
setelah Allah selesai menciptakan ikhtiar, usaha, cita-cita dan rangkaian doa kepada manuisa.
ii. Syaitan itu serupa dengan Allah kerana syaitan juga tidak mempunyai tubuh dan rupa yang
nyata ( tidak boleh di lihat dengan mata kasar ) seperti Allah.
iii. Yang menjadikan sesuatu kejahatan itu adalah Syaitan semata-mata dan yang menjadikan
kebaikan itu hanyalah Allah semata-mata.
iv. Sesuatu Qada dan Qadar itu bukanlah daripada Allah, tetapi datangnya daripada usaha dan
ikhtiar manusia sendiri.
v. Beramal dan melakukan ibadat itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia sahaja, kerana
setiap yang baik dan jahat itu telah ditetapkan oleh Allah sejak dari azali lagi.
vi. Syurga, Neraka, Hisab dan Mizan tidak wujud lagi sekarang kerana belum dijadikan oleh Allah
lagi, sehingga apabila telah tiba hari Khiamat.
vii. Bahawa segala amal ibadat itu, adalah berpunca dari usaha manusia semata-mata dan tidak
diketahui lagi samada akan beroleh pahala atau dosa, jika mereka meninggalkan atau
melakukannya.
viii. Bahawa Allah tidak menciptakan Syaitan kerana jika Allah mencipta syaitan, maka Allah juga
telah menciptakan kekufuran, maka dengan itu menunjjukan bahawa Allah juga suka kepada
kekufuran.
ix. Puak-puak ini benci kepada ibadat-ibadat yang fardhu dan suka kepada ibadat-ibadat yang
sunat dan sembahyang yang empat rakaat juga telah mereka jadikan dua rakaat sahaja.
x. Semua kitab Allah yang diturunkan dari langit tidak di mansukh ( batal ) dengan turunnya
kitab Al-Quran, dengan itu wajib beramal dengan semua isi kandungan kitab-kitab tersebut.

5. Kaum Jahmiah - 12 Puak.
Antara kepercayaan dan pegangan akidah golongan ini ialah :-
i. Asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah merupakan mahkluk.
ii. Zat Allah itu wujud pada setiap tempat atas rupa hulu dan ittihad.
iii. Orang Islam yang durhaka apabila dimasukkan ke dalam neraka, akan kekal selama-lamanya
di dalam neraka.
iv. Apabila segala isi neraka itu menjadi abu, mereka tidak akan dihidupkan semula.
v. Mayat orang mati tidak merasai azab dan siksaan atau nikmat kecuali ketika sakaratul maut
dan di dalam kubur sahaja.
vi. Bahawa zat-zat Allah itu berdiri di antara langit dan bumi.
vii. Bahawa Nabi Muhammad hanya dapat melihat Allah di dalam dunia sahaja dan manusia
yang lain pula hanya dapat melihat Allah di Akhirat sahaja.

6. Kaum Murjiah - 12 Puak.
Antara Ittikad mereka yang menyeleweng dan sesat ialah ;-
i. Selepas seseorang itu telah membicarakan rukun Iman maka ia tidak lagi difardhukan apa-apa.
ii. Bahawa Allahlah yang menjadikan semua mahkluknya tetapi Allah tidak pula menyuruh
manusia melakukan kejahatan dan tidak pula melarang manusia daripada meninggalkanya.
iii. Sesiapa yang mengucap LailahaillAllah, maka ia telah bebas samada untuk melakukan
ketaatan kepada Allah atau melakukan kejahatan.
iv. Barang siapa yang mengesakan zat Allah, Sifat-sifat Allah dan segala perbuatan Allah maka
mereka tidak akan di catatkan apa-apa dosa besar yang telah mereka lakukan.
v. Bahawa Allah itu adalah terdiri daripada Jauhar dan ‘aradh
(sel atau nukleus )
vi. Iman seseorang itu akan berkurang pada tiap-tiap tahun dan tidak akan bertambah lagi.
vii. Sah sujud kepada matahari, bulan dan bintang atau mahkluk lain sama seperti sujud kepada
Allah
viii. Iman itu adalah ilmu, maka sesiapa yang tidak berilmu, maka ia telah menjadi kafir.
ix. Seseorang manusia boleh menjadi mukmin pada ketika yang di kehendaki oleh Allah dan
manusia juga boleh menjadi kafir jika di kehendaki oleh Allah dalam sesuatu masa.
x. Allah tidak bersifat dengan segala sifat Ujudiah.
xi. Boleh dan sah mengikut perintah atau arahan daripada Syaitan atau jin, samada jin Islam atau
kafir, walaupun perintah bagi melakukan perkara kejahatan dan maksiat.
Puak-Puak yang Tersesat dalam Bab Sufi.
Kumpulan-kumpulan yang tersesat dan menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenarnya dalam

bab Sufi pula terdiri daripada 13 puak yang besar antaranya :-

1. Kaum Marjiah.
Kepercayaan yang menjadi Ittikad dan pegangan kaum ini ialah apabila mereka beramal dan telah
sampai ke tahap mereka telah menjadi kekasih Allah, iaitu apabila mereka telah sampai ketahap
tiada lagi benda lain yang mereka kasihi selain daripada Allah, maka pada tahap ini semua
kewajipan syarak dan ibadat ke atas mereka telah digugurkan oleh Allah. Dalam keadaan ini
segala yang haram telah menjadi halal bagi mereka. Segala kewajipan yang difardhukan seperti
Solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya boleh di buat dan boleh juga di tinggalkan mengikut
sesuka hati mereka.
Kumpulan ini, sesetengahnya sangat suka bertelanjang dan tidak menutup aurat. Pada pegangan
mereka semua harta di dunia ini adalah kepunyaan datuk mereka, iaitu Nabi Adam, jadi mereka
sebagai cucu-cicit keturunan Nabi Adam, maka semua harta tersebut adalah halal bagi mereka
mengambil dan menggunakanya walaupun tanpa kebenaran dan meminta izin dari tuannya yang
sah terlebih dahulu.

2. Kaum Auliya’iyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak Auliya’iyah ini ialah apabila mereka telah sampai ke tahap dan
martabat wali, maka terangkatlah semua kewajipan syarak keatas mereka. Pada tahap ini, apa
yang menjadi kewajipan keatas diri mereka sebagai hamba Allah seperti Solat, puasa dan
sebagainya tidak perlu lagi ditunaikan manakala apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah
keatas manusia telah menjadi halal bagi mereka, seperti berzina, mencuri dan sebagainya.
Martabat mereka sebagai wali pula adalah lebih besar dan mulia daripada martabat Nabi.

3. Kaum Syamrakhiyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ini ialah apabila sampai ke tahap-tahap tertentu, maka Allah
telah menghalalkan bagi mereka perbuatan zina dan sebagainya dan mereka pula akan berpurapura warak apabila berada di khayalak ramai.

4. Kaum Ibahiyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak Ibahiyah ini ialah mereka tidak sanggup menahan diri mereka
daripada melakukan perkara-perkara mungkar yang di larang oleh Allah dan mereka juga tidak
sanggup menyuruh manusia lain supaya melakukan kebaikan dan mereka juga menghalalkan
zina kepada ahli kumpulan mereka.

5. Kaum Haliayah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ini, mereka boleh melakukan perkara-perkara mungkar asalkan
mereka boleh mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya dalam melakukan zikir, mereka akan
menari-nari dan bertepuk tangan sambil berzikir. Ada yang pengsan dan mereka sandarkan
semua perbuatan buruk mereka itu kepada Sunnah Rasulullah s.a.w yang perlu di ikuti oleh
semua manusia lain.

6. Kaum Huriyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak Huriyah ini adalah lebih kurang dengan pegangan puak-puak
Haliyah. Cuma apabila mereka pengsan itu, mereka berkata : " datanglah kepada kami bidadari,
maka kami setubuhi ia " Apabila sedar dari pengsan mereka akan pergi mandi junub.

7. Kaum Waqi’iyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ini bahawa zat Allah dan segala sifat-sifatNya, AsmaNya dan
segala Perbuatan Allah tidak boleh di kenali. Hamba sama sekali tidak akan sampai kepada
Makrifatullah.

8. Kaum Mutajalihiyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ini, bahawa mereka tidak boleh memakai pakaian yang baru dan
bersih. Mereka juga suka melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan suka kepada perempuan dan suka melakukan zina.

9. Kaum Mutakasiliyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ini ialah mereka tidak suka berusaha dan berikhtiar bagi
mendapatkan makanan dan rezeki dari Allah. Mereka juga meminta-minta sesuatu daripada
orang ramai dan memaksa orang ramai supaya memberi harta zakat dan sedekah kepada mereka.

10. Kaum Ilhamiyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ilhamiyah ini ialah mereka mendakwa bahawa mereka selalu
mendapat ilham ketuhanan. Mereka juga meninggalkan daripada mempelajari serta membaca Al-Quran, meninggalkan zikir dan segala selawat, kerana dakwa mereka bahawa Al-Quran itu
menjadi pendinding untuk mereka sampai kepada makrifatullah. Dengan itu mereka lebih suka
menghafaz serta mempelajari bait-bait syair dan sebagainya.

11. Kaum Hululiyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ini bahawa zat Allah menjelma dalam diri manusia dan dalam
benda-benda lain di alam ini. Mereka juga mengharuskan ahli kumpulan mereka memandang
kepada perempuan-perempuan yang elok dan cantik serta memandang kepada lelaki yang cantik
paras rupa kerana pada pandangan mereka di situ terdapat Tajalli ( kebenaran yang diperlihatkan
Allah ) ketuhanan. Mereka juga suka bersuluk ( mengasingkan diri untuk bertafakur ), melakukan
zikir dengan bercampur antara lelaki dan perempuan sambil memeluk dan mencium wajah-wajah
yang cantik, kerana pada wajah tersebut terdapat bekas Tajalli ketuhanan. Jika mereka mendapat
anak dalam majlis tersebut, maka anak itu adalah anak daripada Tajalli ketuhanan. Mereka juga
boleh melakukan semua amalan dan amal ibadat hanya dengan menggunakan niat sahaja.

12. Kaum Wujudiyah.
Ittikad dan pegangan puak-puak Wujudiyah ini, sebenarnya adalah terdiri yang mulhid dan
zindik semata-mata. ( Orang yang imannya telah terpesong dan tidak lagi percaya kepada agama
Allah yang sebenarnya ). Mereka mendakwa bahawa diri mereka dan zat Allah adalah sama.
Kewujudan Allah itu pula adalah bertempat dan mempunyai masa-masa tertentu serta kewujudan
Allah boleh di lihat dengan mata kasar manusia. Mereka hanya membahaskan tentang kewujudan
zat-zat Allah mengikut khayalan pemikiran mereka semata-mata sahaja.

13. Kaum Mujassimah.
Ittikad dan pegangan puak-puak ini bahawa zat Allah itu adalah berjisim dan berbentuk seperti
mana manusia, iaitu boleh di rasa, boleh di lihat dan boleh di pegang.
Kesimpulannya segala pegangan dan akidah serta Itikad dan pahaman puak-puak yang telah
dinyatakan serba ringkas di atas adalah terang-terang menyeleweng dari ajaran Islam yang
sebenarnya, walaupun mereka masih mendakwa bahawa mereka adalah sebahagian daripada
umat Islam. Sebenarnya puak-puak inilah yang telah merosakkan kesucian agama Islam. Mereka
bukan sahaja sesat, malah telah menyesatkan orang-orang jahil yang lain, yang mengikut ajaran
dan kumpulan mereka dengan tujuan untuk mendalami ajaran Islam. Pengikut-pengikut itu juga
tersesat dan menjadi kafir bersama tok-tok guru yang mengembang dan mempertahan ajaran dan
pegangan kumpulan tersebut. Mereka semua akan di humbankan ke dalam neraka oleh Allah di
hari Akhirat kelak.
Sebagai seorang Islam yang cintakan kepada ajaran dan kesucian agama Islam, marilah samasama
kita menjauhkan diri daripada semua pertubuhan dan kumpulan yang sesat tersebut dan
mengikuti ahli dan kumpulah Ahlus Sunnah Wal Jamaah sahaja. Mungkin segala ajaran dan
fahaman yang di pegang oleh kumpulan dan puak-puak tersebut adalah datangnya daripada
ajaran dan bisikan puak-puak jin dan Syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia
daripada jalan yang benar dan di redai oleh Allah. Semoga Allah melindungi kita semua daripada
terjerumus ke dalam perangkap puak-puak tersebut.

1 comment: