Followers

Saturday, June 20, 2009

Kena buatan orang ?

Apabila bercakap mengenai buatan orang, perkara tersebut memang ujud dan tergolong dalam perkara yang luar biasa di katakan sihir yang menggunakan khidmat jin, iblis dan syaitan sebagai pembantu. walau bagaimanapun, sekiranya seseorang terkena sihir..bukan lah kesalahan mutlak kepada si pembuat sihir.. tetapi kepada yang terkena sihir yang lalai mengigati Allah.. terkena buatan orang atau sihir hanyalah sebagai sebab.. yang sebenarnya, kelalaian sendiri dalam mendekatkan diri dengan Allah.. artikel dibawah menunjukan keujudan ganguan sihir yang menggunakan khidmat jin untuk menyampaikan hajat golongan yang tersasar dari landasan Iman.

PERKARA-PERKARA YANG MENYALAHI KEBIASAAN. (mencarik adat,luar biasa)

Ada lapan jenis perkara mencarik adat yang Allah zahirkan di atas muka bumi, sebagai makhbul doa dan menunaikan hajat manusia.

Empat perkara luar biasa yang dipuji :-

1. Irhas.

2. Mukjizat.

3. Karamah.

4. Maunah.

Empat perkara luar biasa yang dibenci :-

1. Sihir peringkat tinggi yang menghampiri Karamah diamakan Istidraj.

2. Sihir peringkat pertengahan.

3. Sihir peringkat rendah yang dinamakan Ihanah.

4. Sihir peringkat bawah yang dinamakan Sya’wazah.

a. Irhas – perkara yang mencarik adat yang Allah zahirkan kepada nabi-nabi pada masa kecil, sebagai tanda atau bukti ia akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi atau Nabi lagi Rasul membawa risalah ketuhanan setelah ia dewasa.

b. Mukjizat – perkara luar biasa yang Allah zahirkan kepada Nabi dan Nabi-Nabi lagi Rasul yang membawa risalah ketuhanan untuk dirinya atau untuk disampaikan kepada manusia pada zamannya. Pangkat Iman, Islam dan Ihsan mereka ini sentiasa bertambah tinggi tiada pernah susut ke belakang sekali-kali.

c. Perkara-perkara luar biasa yang baik yg Allah zahirkan ke atas orang-orang muslim lagi mukmin :-

1. Dinamakan Maunah

2. Dinamakan Karamah


AHLI MAUNAH

a. Mengambil ilmu dan amal daripada nabi-nabi dan rasul-rasul pada zamannya umpama sahabat-sahabat r.a.

b. Mengambil ilmu dan amal daripada mereka-mereka yang mengambil ilmu dan amal daripada nabi-nabi dan rasul-rasul

umpama tabi’in mengambil daripada sahabat.

c. Mengambil ilmu dan amal daripada mereka-mereka yang mengambil ilmu dan amal daripada mereka-mereka yang

mengambil ilmu dan amal daripada nabi nabi dan rasul-rasul umpama tabi’ tabi’in mengambil daripada tabi’in mengambil

daripada sahabat, sahabat mengambil daripada rasul.

d. Mereka-mereka yang mengambil ilmu dan amal daripada mereka-mereka………………… selagi tidak berlaku kiamat yang akhir

mengambil daripada nabi-nabi dan rasul-rasul.

Kesemua mereka itu, melatih diri dengan ilmu dan amal itu dengan niat untuk berjihad dengan diri dan harta.

a. Bagi menjaga maruah Agama Islam itu sendiri.

b. Bagi menjaga maruah diri dan keturunan yang beragama Islam

c. Harta.

d. Negara (Tanah air) di mana kesemua latihan itu tujuannya keluar daripada dosa besar dan dosa kecil (Syirik Uluhiyah

dan Syirik khafi) melalui lidah, anggota dan hati di semua tempat, waktu dan masa.

Ahli Karamah.

Iaitulah golongan ahli Maunah yang sudah istiqomah melatih diri keluar daripada dosa besar dan dosa kecil melalui lidah, anggota dan hatinya di semua tempat waktu dan masa berada dan sudah sampai kepada tahap Makrifatullah yang hakiki di mana mereka sudah bersih zahir dan batin daripada segala sifat-sifat yang jahat sehingga melebihi 100% dan sentiasa menggandakan hias diri dengan sifat-sifat yang baik zahir dan batin seumpama yang ada pada diri zahir dan batin Nabi Muhammad s.a.w. Mereka inilah juga, dikenali sebagai pewaris nabi-nabi dalam bab ilmu dan amal sama ada aqidah, syariat dan akhlak, melalui lidah, anggota dan hati dan menjadi Uswatun Hasanah kepada manusia pada zamannya. Zahir mencarik adat pada mereka ini dinamakan Karamah. Bandingan mereka ini kalaulah nabi-nabi dan rasul-rasul itu Quran asli, mereka ini diibaratkan Quran photostat yang pertama atau bandingan anak umur 18 tahun ke atas dengan ayah dan ibunya di mana pada bab ilmu dan makrifah akan dirinya sebagai anak dan dengan ayah dan ibunya sebagai ayah dan ibunya yang jati. Segala perintah dan arahan ayah dan ibunya itu dilaksanakan dengan penuh rela dan redha walaupun pada asalnya suatu paksaan yang mesti dipatuhi dan ditaati. Dikala itu sudah pastilah segala apa juga hak milik daripada ayah dan ibunya itu akan diwariskan kepada dirinya sahaja. Tidak kepada yang lainnya (anak yang derhaka).


ISTIDROJ ATAU SIHIR PERINGKAT TINGGI YANG MENGHAMPIRI MA’UNAH DAN
KARAMAH PADA SEKALI IMBAS PANDANG.

Golongan ini ialah ulamak-ulamak dan orang-orang soleh yang mengambil
ilmu dan amal :
i. daripada buku-buku (kitab-kitab).
ii. daripada orang yang terputus salasilah ilmu dan amalnya dengan
ulamak yang muktabar yang diatasnya oleh sebab jahat adabnya (membenci
ulama’ tetapi rujuk juga ilmu dan amal ulama’).
iii. mengambil daripada dalam mimpi, pertapaan atau orang-orang yang
bertapa dengan tujuanya seperti tersebut di atas.


ISTIDROJ ATAU SIHIR PERINGKAT PERTENGAHAN

Golongan orang Islam yang fasiq, zalim dan munafik mengambil ilmu dan
amal daripada ulamak-ulamak dan orang-orang soleh yang bersahabat dengan
jin, yang patuh pada syarat yang sama dengan hukum syarak disebabkan
sesuatu musibah atau hal, maka ulamak-ulamak dan orang-orang soleh itu
akan meletakkan syarat yang sama seperti mana ia terima daripada sahabat
jinnya,
kepada muridnya dengan dinamakan pula pantang larang. Apabila si murid
itu mengaku menerima ilmu dan amal dengan segala syarat-syarat yang
dinamakan pantang larang daripada ulamak-ulamak dan orang-orang soleh
itu maka Syirik Uluhiyah (Murtad) yang ada pada diri ulamak dan
orang-orang soleh itu turun pula pada si murid dan si murid itu beramal
yang dirinya berada dalam keadaan murtad. Dikala itu si murid akan
didatangi jin Islam yang fasiq atau yang kafir dalam tidur atau jaga
mengaku dirinya nabi-nabi, wali-wali atau malaikat dengan meletakkan
syarat yang harus(mubah) dalam hukum syarak untuk bersahabat dan
berkawan dalam semua kerja buatnya.

a. Syarat dalam bentuk makanan dan minuman seperti pulut putih, kuning,
ayam panggang,
bubur warna, bertih dan sebagainya.
b. Dalam bentuk pakaian, kuning, hijau, merah, cincin, azimat, gelang,
tangkal, mahkota,
selendang dan sebagainya.
c. Alat-alat senjata seperti keris, tombak, pedang, lembing, dan
lain-lain atau ketiga-tiga syarat
itu serentak atau dua daripada tiga syarat itu serentak.

ISTIDROJ PERINGKAT RENDAH ATAU SIHIR PERINGKAT RENDAH
( IHANAH DAN SYA’WAZAH )

Golongan orang-orang fasiq, zalim, munafik dan kafir yang ingin
menonjolkan kehebatan dan kebesaran. Mereka ini mengambil ilmu dan amal
daripada orang yang sejenis dengannya daripada segala rupa bentuk jampi,
serapah dan mentera yang terpesong daripada kaedah syara’ pada
kalimahnya dan ayatnya atau mengadakan segala rupa bentuk upacara
pemujaan yang diluar batas syarak dikala itu mereka akan didatangi
jin-jin yang kafir samada di dalam mimpi atau jaga dengan segala syarat
yang haram dalam hukum syarak, sebagai syarat untuk bersahabat dan
bertaulan dalam semua kerja buatnya.

Nama-nama gelaran jin yang dimelayukan itu seperti :-
1. Hantu Raya 2. Jin Tanah 3. Polong 4.
Mambang 5. Bajang 6. Pari-pari
7. Langsuir 8. Toyol 9. Puntianak
10. Pelesit 11. Hantu kubur
12. Jerangkung 13. Hantu Galah 14. Tengelong 15.
Harimau Jadian
16. Hantu Bungkus 17. Hantu air 18. Pocong 19.
Hantu laut dan lain-lain.

Mereka akan datang bersahabat dengan pengamalnya yang disebut di dalam
Al-Quran sebagai IFRIT dan lain – lain jenis jin atau bala tentera
Azazil laknatullah

RISIKO YANG AKAN DITERIMA OLEH 3 KELOMPOK MANUSIA YANG BERSAHABAT
DENGAN
JIN

1. Mereka ini dipanggil juga Kahin, Arrof atau Munajjim seperti yang
disebut dalam Hadis Nabi SAW.
2. Mereka inilah pengamal-pengamal ajaran sesat yang terkutuk yang
berada dalam sesat aqidah syariat dan akhlak. Golongan inilah juga yang
mempamerkan kepada manusia segala rupa bentuk kehebatan dan
perkara-perkara yang luarbiasa antaranya :
a. kebal
b. mandi minyak panas yang semata-mata mempamerkan kehebatan dan bukan
tujuan perubatan
c. segala rupa bentuk pukau memukau
d. segala rupa bentuk ilmu jurus
e. segala rupa bentuk hilang diri dan lain-lain kehebatan yang
kesemuanya khayal dan waham semata-mata.
Bila mereka mati jin-jin yang menjadi sahabat mereka itu akan mendatangi
anak cucu keturunannya, menyerupai dirinya dalam mimpi atau jaga,
menuntut supaya diteruskan syarat-syarat perjanjian yang sedia ada.
Jika berdegil mereka akan dihujani dengan berbagai-bagai jenis rupa
bentuk bala dan penyakit serta halangan dalam segala kerja buat.
Tanda-tanda ada gangguan keturunan dalam sesebuah keluarga itu antaranya
:-
a. Mandul
b. Sentiasa berlaku keguguran anak dalam kandungan.
c. Anak hilang dalam kandungan bila sampai umur 6 bulan ke atas.
d. Melahirkan anak yang cacat anggota atau fikiran atau kedua-duanya
sekali.
e. Melahirkan anak yang buruk akhlak walaupun ulamak besar kerana ada
pada dirinya sifat-sifat seperti di bawah ini.
i. Lekas marah (panas baran).
ii. Irihati
iii. Cemburu
iv. Jahat sangka
v. Mimpi yang menyeronokkan yang jarang-jarang menjadi kenyataan
vi. Menjelma masuk ke dalam dirinya mengaku wali, nabi atau malaikat
dengan menzohirkan beberapa yang mencarik adat sebagai bukti
kebenarannya.
f. Mendatangkan perkara biasa melalui jalan yang luar biasa seperti batu
cincin, duit emas, keris
dan sebagainya.

Golongan yang tiga ini juga bertindak sebagai Kahin, Arrof atau Munajjim
dengan melayan manusia-manusia datang memohon pertolongannya dengan
segala rupa bentuk ilmu sihir seperti:-
Menceraikan manusia yang berkasih-kasihan, memisahkan anak dengan bapa,
mendatangkan berbagai rupa bentuk penyakit yang dihajati, disamping
perkara-perkara yang baik.
Tanda-tanda seseorang itu atau keluarga itu terkena ilmu sihir atau
disihirkan:
i. Suka bergaduh dan lekas naik darah panas sehingga bercerai-berai,
pukul memukul dan
sebagainya.
ii. Hilang ceria diri dan rumah kediaman.
iii. Sakit yang berlari-lari atau sakit di antara kulit dan isi yang
tidak dapat dikesan oleh doktor
pakar melalui kaedah saintifik.
iv. Menjelma masuk ke dalam badan sehingga lupa diri.
v. Mimpi yang menakutkan dan menzohirkan beberapa perkara yang
merosakkan serta menakutkan seperti :-
- Api menyala dengan sendiri
- Bunyi orang berjalan
- Menangis
- Bau-bauan, bunyi bising dan sebagainya.
Antara sebab-sebabnya :-
1. Masalah perniagaan seperti berkedai, berjaja, kontraktor dan
sebagainya.
2. Putus pertunangan
3. Masalah pertunangan yang tidak ditunaikan
4. Rebutan pangkat kedudukan dalam masyarakat
5. Rebutan pangkat dalam swasta dan kerajaan
6. Rebutan harta pusaka
7. Irihati dengan jiran-jiran sebelah
8. Cemburu, jahat sangka dan lain-lain yang seumpamanya


Dukun atau Peramal (Al Kahin)

Syeikh Abdurrahman bin Hasan Ali mengatakan, Dukun (al Kahin) ialah
orang-orang yang mengambil perkara ghaib.
Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa al kahin, al Arrof, dan al Munajjim
(peramal bintang) adalah tiga kata

yang sama artinya, yaitu orang-orang yang memberitakan hal ghaib
untuk memberikan sesuatu yang akan terjadi
,
atau menunjukkan barang yang dicari. Mereka mengetahui ilmu gaib,
baik tentang masa datang atau yang ada
pada hati manusia, baik dengan cara berhubungan dengan jin, atau
melihat (mengamati) atau dengan
menggaris-garis di pasir, atau membaca telapak tangan, lepek (tatakan gelas)
atau benda lainnya.

Para dukun menggunakan jasa para jin untuk membuat dirinya serba tahu,
tentu saja dengan
prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi agar jin tersebut mengabulkannya.
Baik itu kepatuhan
dia kepada jin sampai tunduk sujud dihadapan jin tersebut. Sungguh ini
sangat menghinakan
manusia, bukankan Allah Ta’ala memerintahkan golongan jin untuk
bersujud kepada Adam as.
dalam rangka menghormati dan memuliakan Adam as. serta sebagai
bukti kepatuhannya
kepada Allah. ”Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para
malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam,"
maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah
ia termasuk golongan
orang-orang yang kafir.” (QS. Al Baqarah [2] : 34)

“Barangsiapa mendatangi Kahin (dukun) lalu ia membenarkan apa yang
diucapkannya,
niscaya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada
Muhammad SAW. HR. Abu Dawud,
at Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad dan Ad Darimiy.

“Dan bahwasannya ada beberapa orang di antara manusia meminta
perlindungan pada
beberapa jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan
kesalahan” (QS. al Jin [72] : 6).

Maroji’ :
Riyadhus Shalihin
Pengantar Studi Aqidah Islam
Studi Islam 2
Materi Tarbiyah
di cetak di buletin labbaik edisi 7 /XVI 16 Februari 2007Disediakan oleh :
SYUKBAH TARBIAH DAN TA’LIM
PGSSA(A) JKM. DAFTAR 2090 P.K

No comments:

Post a Comment